Somberek olvassunk közélet receptek hirdetések tabló Fórum Galéria
Mivel sombereki vagyok, ezt az oldalt elsősorban azért hoztam létre, hogy településünkről informáljam az idelátogató érdeklődőket. A lehető legtöbb információt kívánom közzé tenni, foglalkozva a hivatalos rendelkezésektől kezdve (persze, ha az erre jogosultaktól együttműködésre számíthatok), a kulturális élet bemutatásán keresztül a mindennapok problémáin át egészen a község ismert, illetve kevésbé ismert, valamilyen művészeti ággal foglalkozó tehetségek bemutatásáig. Tudom,mindehhez itt kevés hely áll rendelkezésre, de már dolgozom azon, hogy egy teljesen önálló weblapot készítsek erre a célra. Addig is szívesen várom a hozzászólásokat, javaslatokat, kívánságokat az oldallal kapcsolatban, ígérem, mindenre válaszolok, és kívánság szerint meg is jelentetem az oldalon. Ha szeretitek a verseket, novellákat, látogassatok el erre a társoldalra , ahol napról napra bővül a választék.
Jó szórakozást kívánok, maradva tisztelettel:

Batka
batka30@indamail.hu


                                                          Címerünk

A címerek, mint bizonyos információtartalommal bíró jelek, alkalmasak arra is, hogy személyt, tárgyat, földrajzi egységet, kort stb. identifikáljanak. Helyes módszer alkalmazása esetén egyetlen címernek ugyanolyan információértéke lehet, mint több száznak, így például egy kódex korának és tulajdonosainak felderítésében, a pecsét korának meghatározásában, vagy akár ornitológiai, néprajzi, fegyvertörténeti stb. kutatásokat is segíthet. Ez a kérdésfeltevés olyan eredményekhez vezethet, melyek más eszközökkel nem érhetők el (mint például a parasztvármegyék határainak meghatározása a falusi pecsétek alapján, Püspöki Nagy Péter módszere szerint). Ennek előfeltétele a determináció és a klasszifikáció metodológiai kérdéseinek tisztázása, a törvényszerűségek feltárása.

címer

Középen vágott, felül hasított doborpajzs, melynek arany mezejében hármas osztatú természetes (zöld) színű levél, baloldalon vörös mezőben kettőzött farkú, ezüst oroszlán bal mellső lábában három ezüst vagy természetes színű virágot tart, alul zöld mezőben, függőleges ezüst ekevas és csoroszlya lebeg.

A címer történelmileg is indokolt, megtalálható benne a község nevére utaló növény (a som), a helység földesúrának címermotívuma (az oroszlán) csakúgy, mint a helységre jellemző agrár-szimbolika (ekevas és csoroszlya). A címerábrázolás történelmileg az alábbiakkal magyarázható:  Heraldikai nézetben jobboldali felső, arany (sárga) mezőben a község nevére utaló somlevelek láthatók. A község nevének eredete egyes magyarázatok szerint a som növényre valamint sombokrokkal, somfákkal benőtt dombos helyre utal. A baloldali vörös mezőben a kettőzött farkú, két lábon ágaskodó ezüst (fehér) oroszlán mellső lábában három ezüst vagy fehér természetes színű virágot tart. Ez a motívum községünk hajdani földesurának -a Sauska családnak- a címeréből lett átvéve. Az alsó zöld mezőben függőlegesen egy ezüst ekevas és egy ezüst csoroszlya lebeg, mint a helységre jellemző agrár-szimbolika, mely a gazdálkodásra és a község mezőgazdasági jellegére utal.                              Múltunkról

Ma, ha elhangzik, hogy Somberek, sokminden jut az emberek eszébe. A szép falu, a többféle nemzetiségű lakosság (legfőképp svábok), különféle kultúrcsoportok stb., de talán keveset foglalkozunk azzal, hogy kik, mikor és hány helyen említik kis falunk nevét. Kezdetnek csak néhány ízelítőt mutatnék be. Sajnos soha nem publikálták Hegedűs János (1929-2004) Bajai leventék kálvárája című könyvét , melyben egy nagyon szép versben emlékezik Somberekről. E köny folytatása, a Látlak-e még hazám  szintén megér annyi figyelmet, hogy elolvassuk.
  Vagy említhetnék egy, 1799-ben kiadott, Vályi András királyi magyar universitásbéli professzor által szerkesztett könyvet, Magyar országnak leírása címmel, "Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék, Városok, Faluk, Puszták, uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyú és orvosló vizek, fürdőházak, nevezetesebb hegyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollételek, Földes Urak, fekvések; történettyek, külömbféle rendgyek szerént feltaláltatnak."
  "Somberek. Somberg. Német, és orosz falu Baranya Várm. lakosai többen ó hitüek, fekszik Sanszkának szomszédságában, mellynek filiája; határa jól termő." 
  Persze, ez nem valami sok információ, de mindenképp érdekesség! Ha nem is azért, mert az 1700-as években egy talján utazó erre járt, és összekeverte a szerb nyelvet az orosszal, aztán utikönyveiben orosz faluként számolt be Somberekről, hanem, mert öröm, ha az ember egy régi kiadványban felfedezi szülőföldjét.


"Korunkban örvendetes jelenség a múlt emlékeinek felidézése, a múlt kutatása, a fejlődés útjának vizsgálata. A latin közmondás szerint: A történelem az élet mestere. Valóban így van. A tapasztalás, egyéni átélés után egy tudomány sem ad annyi életismeretet, mint a történelem." - írta Pintz Bálint, Somberek egykori plébánosa, kinek könyvét a fiatalok között sajnos egyre kevesebben ismerik. Ha az egész művet nem is, de szemelvényeket olvashatsz
itt belőle. Ezt is folyamatosan bővítem, úgyhogy ha érdekesnek találod, kísérd figyelemmel!Az oldal folyamatosan bővül, így a folytatás nem marad el! Smile


www.marcoland.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!